Quyết định số 178-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 178-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178-CT về việc cho phép thành lập Hội Thú y Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178-CT Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1991 QUY T NNH CHO PHÉP THÀNH L P H I THÚ Y VI T NAM CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Ch th s 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 v vi c qu n lý t ch c và ho t ng c a các H i qu n chúng; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p H i Thú y Vi t Nam, ý ki n c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m và Liên hi p các H i khoa h c k thu t Vi t Nam, QUY T NNH Cho phép thành l p H i Thú y Vi t Nam. H i Thú y Vi t Nam t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản