Quyết định số 18/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 18/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2002/QĐ-BCN về việc đổi tên Nhà máy Cơ khí Vinh thành Công ty Cơ khí Vinh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN NHÀ MÁY CƠ KHÍ VINH THÀNH CÔNG TY CƠ KHÍ VINH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP; Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tại Công văn số 104 /MĐL-NN/VP ngày 01 tháng 4 năm 2002 về việc đổi tên Nhà máy Cơ khí Vinh; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Đổi tên Nhà máy Cơ khí Vinh thành Công ty Cơ khí Vinh thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp. Tên giao dịch quốc tế: VINH Mechanical Company, tên viết tắt: VIMECO. Trụ sở chính đặt tại: Số 7 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điều 2. Công ty Cơ khí Vinh là đơn vị thành viên của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu để hoạt động theo qui định của pháp luật. Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh các loaị máy, thiết bị và phụ tùng cơ khí; - Chế tạo, lắp đặt các loại nhà xưởng, sản phẩm kết cấu thép, bồn bể, thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng hạ; - Xây lắp các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, cột cao, đường dây và trạm điện ( 35 KV, công trình giao thông, thuỷ lợi vừa và nhỏ;
  2. - Sưả chữa các thiết bị cơ khí, xe máy công trình; - Kinh doanh cho thuê văn phòng, kho để hàng hoá; - Xuất nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư sắt thép và phụ tùng cơ khí. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ . Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 4, - Văn phòng Chính phủ, - Bộ Công An, - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Ngân hàng NN, - UBND Tỉnh Nghệ An, Nguyễn Xuân Chuẩn - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản