Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: tymong_manh

QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CƠ SỞ Y TẾ NGOÀI CÔNG LẬP THAM GIA KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản