Quyết định Số: 19/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -

Chia sẻ: inoneyear2

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG PHẠM VI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản