Quyết định số 193-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 193-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193-HĐBT về việc thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193-H BT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 193-H BT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1982 V VI C THÀNH L P HUY N TRƯ NG SA THU C T NH NG NAI H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngâày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh ng Nai và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1.- Thành l p huy n Trư ng Sa thu c t nh ng Nai bao g m toàn b khu v c qu n o Trư ng Sa trư c ây thu c huy n Long t t nh ng Nai. i u 2.- U ban nhân dân t nh ng Nai và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản