Quyết định số 1935/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1935/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1935/QĐ-BCT về việc thành lập tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1935/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 1935/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA CƠ ĐỘNG HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khoá XII; Căn cứ Nghị định số số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1059/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc giám sát hàng dệt may sang Hoa Kỳ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may xuất khẩu bao gồm các thành viên đại diện cho các cơ quan, đơn vị sau: 1. Bà Phan Thị Diệu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương - Tổ trưởng. 2. Ông - Phạm Quang Viễn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương - Tổ phó. 3. Ông Bùi Trường Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm, Bộ Công Thương – Thành viên. 4. Bà Lê Thị Hồng Ngọc – Chuyên viên chính Tổng cục Hải quan, Bộ tài chính – thành viên. 5. Bà Trần Thị Thu Hương – Phó Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – thành viên. 6. Ông Tăng Văn Hấn – Phó Chánh văn phòng Hiệp hội Dệt May Việt Nam – thành viên.
  2. Điều 2: Tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may xuất khẩu có nhiệm vụ sau đây: - Phát hiện, kiểm tra những thương nhân có dấu hiệu vi phạm về chuyển tải bất hợp pháp, xuất xứ hàng hoá, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh hàng dệt may. - Phát hiện, kiểm tra những thương nhân khai sai đơn giá hàng xuất khẩu, có dấu hiệu bán phá giá đối với hàng dệt may xuất khẩu. - Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của Nhà nước về xuất khẩu hàng dệt may đối với những thương nhân sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may có hành vi vi phạm. - Báo cáo, kiến nghị Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng xử lý vi phạm và điều chỉnh các quy định liên quan đến quản lý xuất nhập khẩu hàng dệt may cho phù hợp với thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế. Điều 3: Tổ kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may xuất khẩu để đảm bảo hoạt động có hiệu quả, có tác dụng thiết thực, không gây khó khăn phiền hà cho thương nhân. Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản