Quyết định số 194-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
5
download

Quyết định số 194-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 194-HĐBT về việc thành lập Huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 194-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 194-H BT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 194-H BT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1982 V VI C THÀNH L P HUY N HOÀNG SA THU C T NH QU NG NAM - À N NG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c c ng hoà xã ch nghĩa Vi t -Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. - Thành l p huy n Hoàng Sa thu c t nh Qu ng Nam - à N ng bao g m toàn b qu n o Hoàng Sa trư c ây thu c huy n Hoà Vang, t nh Qu ng Nam - à N ng. i u 2. - U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản