Quyết định số 1955/QĐ- TTg

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
250
lượt xem
27
download

Quyết định số 1955/QĐ- TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1955/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án " Phát triển kinh tế- xã hội vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1955/QĐ- TTg

 1. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 2. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 3. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 4. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 5. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 6. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 7. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 8. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 9. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 10. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 11. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 12. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 13. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 14. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
Đồng bộ tài khoản