Quyết định số 201-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 201-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 201-TTg về việc thành lập Ban biên tập chương trình thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 201-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1997 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP CHƯƠNG TRÌNHTHỂ THAO, GIẢI TRÍ, THÔNG TIN KINH TẾ TRỰC THUỘC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định 52/CPngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Đài truyền hình Việt Nam; Xét đề nghị của TổngGiám đốc Đài truyền hình Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộChính phủ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Ban biên tập chươngtrình Thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài Truyền hình ViệtNam. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban biên tậpchương trình Thể thao, giải trí, thông tin kinh tế do Tổng Giám đốc Đài Truyềnhình Việt Nam quy định sau khi trao đổi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ. Điều 2. Tổng Giám đốc Đài Truyền hìnhViệt Nam, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản