Quyết định số 202/TCCP-VC

Chia sẻ: lawgd9

Quyết định số 202/TCCP-VC về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản