Quyết định số 209-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định số 209-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 209-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 209-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THU T NHÀ NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 209-Q Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1983 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 209- Q NGÀY 30-7-1983 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng b trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a B công nghi p th c ph m trong công văn s 172-CNTP ngày 27-12- 1982, QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 3806 - 83. h p qu . Chôm chôm nư c ư ng. i u 2. - Tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c có t ngày 1-7- 1984 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản