Quyết định số 21/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hoá và giáo dục giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà ác-hen-ti-na do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 21/2002/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VĂN HOÁ VÀ GIÁO DỤC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ AC-HEN-TI-NA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hoá và giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ac-hen-ti-na, ký tại Bu-ê-nốt Ai-rết ngày 7 tháng 12 năm 2000. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên. Nguyễn Mạnh Cầm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản