Quyết định số 21/2007/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2007/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2007/QĐ-BVHTT về việc ban hành danh mục phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hóa – Thông tin do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2007/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 21/2007/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA VĂN HÓA–THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN Căn cứ Luật thanh tra ngày 25 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin; Căn cứ Nghị định số 138/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về hoạt động của Thanh tra Văn hóa–Thông tin; Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 giữa Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước; Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hóa – Thông tin”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG
  2. Lê Doãn Hợp DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA VĂN HÓA– THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin) I. Tên trang thiết bị: 1. Máy ảnh 2. Thiết bị đo ánh sáng 3. Thiết bị đo âm thanh 4. Máy bộ đàm 5. Máy quay phim (camera) 6. Máy vi tính có kết nối Internet 7. Tivi, đầu đĩa 8. Máy ghi âm 9. Điện thoại di động 10. Công cụ hỗ trợ. II. Đối với Thanh tra Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài trang thiết bị như mục I, tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương trang bị thêm phương tiện như ôtô, xe máy để phục vụ công tác thanh tra./. (Công báo số 508+509 ngày 27/7/2007)
Đồng bộ tài khoản