Quyết định số 224/QĐ-NH6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 224/QĐ-NH6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 224/QĐ-NH6 về việc bổ sung chế độ quản lý kho, quỹ trong ngành Ngân hàng theo quyết định số 184/NH-QĐ ngày 10/10/1991 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 224/QĐ-NH6

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 224/QĐ-NH6 Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ KHO, QUỸTRONG NGÀNH NGÂN HÀNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 184/NH-QĐ NGÀY 10/10/1991 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990; Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyềnhạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay bổ sung điều 27 quyết định số 184/NH-QĐ ngày10/10/1991 như sau: Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nướckhi làm nhiệm vụ giám sát kho quỹ được vào ra kho tiền cùng Ban quản lý kho ởkho tiền Ngân hàng Trung ương và kho tiền các chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, thành phố. Kiểm soát viên có nhiệm vụ giámsát, kiểm soát việc xuất, nhập kho; thành phần và người vào, ra kho; việc bảoquản và sử dụng chìa khoá kho. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháphành - kho quỹ, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Cao Sĩ Kiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản