Quyết định số 227-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 227-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 227-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 227-QĐ

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 227-QĐ Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH BAN HÀNH M T TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990; Xét ngh c a Vi n nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao ng thu c T ng liên oàn lao ng Vi t Nam trong công văn s 118-VBH ngày 15-10-1991, QUY T Đ NH: Nay ban hành tiêu chuNn Vi t Nam; TCVN 5699-1992 D ng c i n sinh ho t - Yêu c u chung v an toàn và phương pháp th . Lê Quý An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản