Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT về việc ban hành Quy định tạm thời về phương pháp lấy mẫu và xác định điểm bột của xắn (củ mì) do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT

  1. 228/1999/QD-BKHCN&MT,Quy t nh 228,B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng,Phương pháp l y m u,Xác nh i m b t,Quy nh t m th i,Quyet dinh 228,Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong,Phuong phap lay mau,Xac dinh diem bot,Quy dinh tam thoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản