Quyết định số 228/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
1
download

Quyết định số 228/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian chuyển giao quyền thu phí giao thông đ­ường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đư­ờng Hùng Vư­ơng nối dài (đư­ờng Kinh D­ương V­ương) do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/2005/QĐ-UBND

  1. 228/2005/QD-UBND,Quy t nh 228,Thành ph H Chí Minh, ư ng i n Biên Ph xa l Hà N i, ư ng Hùng Vương n i dài,Chuy n giao quy n thu phí, i u ch nh th i gian,Thu - Phí - L Phí,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 228,Thanh pho Ho Chi Minh,Duong Dien Bien Phu xa lo Ha Noi,Duong Hung Vuong noi dai,Chuyen giao quyen thu phi,Dieu chinh thoi gian,Thue - Phi - Le Phi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản