Quyết định số 228-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 228-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228-QĐ

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 228-Q Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1992 QUY T NNH BAN HÀNH M T TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27-12-1990; Xét ngh Trung tâm nghiên c u khoa h c lưu tr C c Lưu tr Nhà nư c trong công văn s 19-KHKT ngày 1-6-1992. QUY T NNH: Nay ban hành tiêu chuNn Vi t Nam; TCVN 5700-1992 Văn b n qu n lý Nhà nư c. M u trình bày.
Đồng bộ tài khoản