QUYẾT ĐỊNH Số: 2286/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: zing1209

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1447/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản