Quyết định số 231/WTO/VB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
16
download

Quyết định số 231/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 231/WTO/VB về Cơ chế của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 231/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ CỦA HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Bộ trưởng, Quyết định khuyến nghị rằng tại phiên họp đầu tiên của mình Hội đồng về Thương mại Dịch vụ thông qua quyết định về các cơ quan trực thuộc được trình bày dưới đây. Hội đồng về Thương mại Dịch vụ, Hành động theo Điều XXIV với mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động và đẩy mạnh các mục tiêu của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ; Quyết định như sau: 1. Mọi cơ quan trực thuộc do Hội đồng có thể thành lập sẽ báo cáo Hội đồng hàng năm hoặc thường xuyên hơn khi cần thiết. Mỗi cơ quan như vậy sẽ thiết lập qui chế của mình và có thể lập các cơ quan trực thuộc của mình khi cần thiết. 2. Bất kỳ Uỷ ban chuyên trách theo lĩnh vực nào sẽ thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng giao phó, và tạo cho các Thành viên cơ hội tham vấn về mọi vấn đề về thương mại dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan và về việc thực hiện Phụ lục theo lĩnh vực mà Uỷ ban có liên quan. Những nhiệm vụ đó bao gồm: a) Rà soát và giám sát liên tục việc áp dụng Hiệp định đối với từng lĩnh vực có liên quan; b) Đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho Hội đồng xem xét về mọi vấn đề liên quan đến thương mại trong lĩnh vực có liên quan; c) Trường hợp có Phụ lục liên quan đến một lĩnh vực , xem xét các đề xuất để sửa đổi Phụ lục đó và đưa ra các các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng; d) Tổ chức một diễn đàn để thảo luận về kỹ thuật, tiến hành nghiên cứu về các biện pháp của các Thành viên và tiến hành kiểm tra mọi vấn đề kỹ thuật khác có ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan; e) Cung cấp Trợ giúp kỹ thuật cho các Thành viên đang phát triển và các nước đang phát triển đang đàm phán gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới đối với việc áp dụng các nghĩa vụ hay các vấn đề khác có ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan; f) Hợp tác với mọi cơ quan trực thuộc khác được thành lập theo Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ hoặc mọi tổ chức quốc tế hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan.
  2. 3. Theo quyết định này Uỷ ban về Thương mại Dịch vụ tài chính được thành lập và sẽ có các nhiệm vụ như được liệt kê tại đoạn 2.
Đồng bộ tài khoản