Quyết định số 24-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 24-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24-QĐ/CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24-QĐ/CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-QĐ/CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ vào Điều 9 và Điều 15 của Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 1988; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3462-NQ/LS ngày 14 tháng 12 năm 1992 được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 58-TTg ngày 6 tháng 11 năm 1992; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay cho phép 606 công dân Việt Nam hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức được thôi quốc tịch Việt Nam kể từ ngày ký Quyết định này. (Danh sách 606 công dân Việt Nam đính kèm theo). Điều 2.- Thủ tướng Chính phủ và các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, 606 công dân (có tên tại Điều 1 nói trên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lê Đức Anh
Đồng bộ tài khoản