Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 241/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại tờ trình số 882/TT-UB, ngày 10 tháng 7 năm 1999 và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 9037/TCCP, ngày 24 tháng 9 năm 1999, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Đại học An Giang trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Điều 2. Trường Đại học An Giang là cơ sở đào tạo, nghiên cứu trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và chịu sự quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng quyền hạn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng. Trụ sở của trường đặt tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điều 3. Trường Đại học An Giang có nhiệm vụ sau: 1. Đào tạo cán bộ trình độ đại học và các trình độ thấp hơn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. 2. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm soạn thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học An Giang, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản