Quyết định số 247-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 247-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 247-TTg về việc bổ sung thành viên Ban công tác đặc biệt chỉ đạo giải quyết mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 247-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 247-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1997 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT MỘ LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM HY SINH TẠI LÀO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐNNH: Điều 1.- Bổ sung các đồng chí có tên sau đây vào Ban công tác đặc biệt chỉ đạo giải quyết mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào: 1. Đồng chí Lê Văn Hân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, BộQuốc phòng - Phó trưởng ban thường trực Ban công tác đặc biệt; 2. Đồng chí Lê Duy Đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội - Phó trưởng ban Ban công tác đặc biệt. Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từngày ký. Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban công tác đặc biệt và các đồng chí có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản