Quyết định số 253-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 253-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253-CP về việc mở trường cao đẳng lâm nghiệp ở miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 253-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP Ở MIỀN NAM HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ quyết định số 232-CP ngày 30-8-1977 của Hội đồng Chính phủ cho phép Bộ Lâm nghiệp chuẩn bị mở một trường cao đẳng lâm nghiệp ở miền Nam vào đầu năm học 1978-1979. Căn cứ báo cáo và đề nghị của Bộ Lâm nghiệp, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Cho phép Bộ Lâm nghiệp mở trường cao đẳng lâm nghiệp bắt đầu từ năm học 1978-1979 để đào tạo kỹ sư lâm nghiệp thực hành cho các tỉnh ở miền Nam. Trường đặt tại Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Điều 2. – Trường cao đẳng lâm nghiệp được hưởng các chính sách, chế độ, v.v… như đối với các trường đại học. Điều 3. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này. T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Hùng
Đồng bộ tài khoản