Quyết định Số: 264/QĐ-BTTTT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ: daumeoduoicop

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản