Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2003/QĐ-UB về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty xây dựng Dân dụng Hà Nội và thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 28/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI VÀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UB ngày 10/02/1993 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập lại Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội. Xét tờ trình số 74/TTr-SXD ngày 21/01/2003 của Sở Xây dựng về việc đề nghị bổ sung nhiệm vụ và thành lập Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng cho Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội, thuộc sở Xây dựng như sau : - Xây dựng lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35 KV. - Tư vấn đầu tư và xây dựng cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực : Thiết kế, giám sát, quản lý quá trình thi công xây lắp, chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình và soạn thảo hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng. - Kinh doanh khách sạn và du lịch lữ hành. Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty : Tính đến ngày 30/6/2002 là : 63.837.044.730 đ + Trong đó : - Vốn kinh doanh : 62.049.564.486 đ - Quĩ đầu tư phát triển : 1.419.625.829 đ
  2. - Quĩ dự phòng tài chính : 367.854.414 d Điều 2: Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội chỉ được phép thực hiện các nhiệm vụ trên, sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục với các cơ quan quản lý của Trung ương và Thành phố theo qui định hiện hành. Điều 3: Cho phép Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội được thành lập Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng trực thuộc Công ty. Trụ sở được đặt tại : 292 Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. - Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng là một tổ chức kinh tế trực thuộc Công ty, hạch toán nội bộ, được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo sự uỷ quyền của Công ty và được sử dụng con dấu riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước. - Giao cho Giám đốc Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội ra quyết định thành lập Trung tâm, xác định chức năng - nhiệm vụ của Trung tâm trên cơ sở chức năng - nhiệm vụ của Công ty và bổ nhiệm cán bộ điều hành xây dựng qui chế hoạt động Trung tâm theo đúng qui định của Nhà nước. Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Giám đốc Sở Xây dựng Giám đốc Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thi hành quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản