Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: tadinhphong

Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản