Quyết định số 29/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định số 29/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2006/QĐ-BGTVT về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để sửa đổi,bổ sung Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2006/QĐ-BGTVT

  1. 29/2006/QD-BGTVT,Quy t nh 29,B Giao thông v n t i,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 29,Bo Giao thong van tai,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 29/2006/Q -BGTVT Tiêu : Quy t nh s 29/2006/Q -BGTVT v vi c ăng ký phương ti n giao thông ư ng s t do B Giao thông v n t i ban hành, s a i,b sung Quy nh v ăng ký phương ti n giao thông ư ng s t ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2005/Q -BGTVT ngày 28/10/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i Lo i văn b n: Quy t nh Nơi ban hành: B Giao thông v n t i Ngư i ký: H Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản