Quyết định số 3-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 3-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã bộc bố và nhạn môn của huyện ba bể thuộc tỉnh Cao bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HAI XÃ BỘC BỐ VÀ NHẠN MÔN CỦA HUYỆN BA BỂ THUỘC TỈNH CAO BẰNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12- 1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay tách 1.210 hécta diện tích tự nhiên với 718 nhân khẩu của xã Nhạn Môn thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Cao Bằng để sát nhập vào xã Bộc Bố cùng huyện. - Xã Bộc Bố có diện tích tự nhiên 3.992,69 hécta với 1.661 nhân khẩu. Địa giới xã Bộc Bố ở phía đông giáp xã Xuân La; phía tây giáp xã Giao Hiệu; phía nam giáp xã Cổ Linh; phía bắc giáp xã Bằng Thành. - Xã Nhạn Môn còn 6.048,5 hécta diện tích tự nhiên với 1.181 nhân khẩu. Địa giới xã Nhạn Môn ở phía đông giáp xã Bộc Bố; phía tây và phía bắc giáp huyện Bảo Lạc; phía nam giáp xã Giao Hiệu. Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đoàn Trọng Truyến
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản