Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: lawdt3

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản