Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawbmhc2

Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản