Quyết định số 30/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ kỹ thuật diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng internet do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 30/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ KỸ THUẬT DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRÊN MẠNG INTERNET BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Điều 1. Thành lập Tổ kỹ thuật diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet (sau đây gọi tắt là Tổ Kỹ thuật) gồm các ông, bà có tên sau đây: 1. Ông Đặng Tiến Hùng, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ trưởng; 2.Ông Nguyễn Hoàng Hải, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ viên; 3. Bà Lang Thị Minh, chuyên viên Trung tâm Tin học - Tổ viên; 4. Ông Nguyễn Nam Trung, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ viên; 5. Bà Nguyễn Thủy Vân, kỹ thuật viên Trung tâm Tin học - Tổ viên; 6. Bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, kỹ thuật viên Trung tâm Tin học - Tổ viên; 7. Ông Đỗ Việt Thắng, kỹ thuật viên Trung tâm Tin học - Tổ viên; 8. Bà Phạm Thị Dung, cán bộ Trung tâm tin học - Tổ viên. Điều 2. Tổ kỹ thuật có nhiệm vụ: 1. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phương tiện kỹ thuật, các thiết bị máy móc và tổ chức phục vụ tốt diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet theo kế hoạch, chương trình đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt. 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ Kỹ thuật. 3. Đảm nhiệm một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Ksor Phước
Đồng bộ tài khoản