Quyết định số 306/1999/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 306/1999/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 306/1999/QĐ-NHNN1 về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 306/1999/QĐ-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 306/1999/QĐ-NHNN1 Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 306/1999/QĐ-NHNN1 NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA PHÁP NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 03/02/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Quy định mức lãi suất tiền gửi bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng như sau: - Tiền gửi không kỳ hạn tối đa là: 0,5%/năm - Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng tối đa là: 2,5%/năm - Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tối đa là: 3,0%/năm Pháp nhân nói tại Điều này bao gồm: Tổ chức kinh tế, công ty Bảo hiểm (trừ các tổ chức tín dụng); cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội nghề nghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 của Bộ Luật dân sự. Điều 2: Lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/1999. Các quy định trước đây về lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng trái với quy định tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành. Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám
  2. đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và khách hàng của các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Dương Thu Hương (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản