Quyết định số 311-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 311-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 311-TTg về việc bổ sung nhiệm vụ của Trường cán bộ quản lý y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 311-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 311-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 1979 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960. Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế. QUYẾT ĐNNH : Điều 1. – Nay bổ sung vào điều 2 về nhiệm vụ của Trường cán bộ quản lý y tế trong quyết định số 189-TTg ngày 01-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ như sau : - Trường cán bộ quản lý y tế có thêm nhiệm vụ đào tạo bác sĩ quản lý và dược sĩ quản lý. Nhiệm vụ đào tạo bác sĩ quản lý và dược sĩ quản lý của các Trường đại học y và đại học được Hà Nội nay chuyển sang Trường cán bộ quản lý y tế. Điều 2. – Các Trường đại học y và đại học dược có trách nhiệm giúp Trường cán bộ quản lý y tế giảng dạy phần chuyên môn y và dược. Riêng phần học về nghiệp vụ quản lý do Trường cán bộ quản lý y tế phụ trách. Điều 3. – Các lớp đào tạo bác sĩ quản lý và dược sĩ được áp dụng chế độ như đối với các Trường đại học y và trường đại học dược. Điều 4. – Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế và thủ trưởng các ngành có liên quan ở trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản