Quyết định số 32/2002/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 32/2002/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2002/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2002/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2002/Q -QLD Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2002 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM S 32/2002/Q -QLD NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t ; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trong th i kỳ 2001-2005: giao cho C c qu n lý dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam; Theo ngh c a phòng ăng ký thu c và m ph m. QUY T NNH: i u 1: Công b t 22 các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 19 (mư i chín) m phNm. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr 05 năm k t ngày ký. Nguy n Vi Ninh ( ã ký) DANH M C
  2. M PH M NH HƯ NG N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P SK LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2002/Q -QLD ngày... tháng... năm 2002) STT Tên M phNm Tiêu chuNn H n dùng S ăng ký 1. Công ty ăng ký: Abbott laboratories one Abbott Park Rd, IL. 60064, USA 1.1 Nhà s n xu t: R.P. Scherer Holdings Pty. Ltd 217-221 Govenor Road Braeside, Vic, 3195, Australia 1 Natopherol Dermal Sin Defense-E NSX 36 tháng LHMP-0890-02 2 Natopherol Dermal Skin Protection day NSX 36 tháng LHMP-0891-02 3 Natopherol Dermal Skin Rejuvenation NSX 36 tháng LHMP-0892-02 Night 2. Công ty ăng ký: Công ty Procter & Gamble Vi t Nam L u 6 Diamond Plaza, 34 Lê DuNn, qu n 1, TP. H Chí Minh 2.1. Nhà s n xu t: Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd 112 Moo 5, Wellgrow industrial estate, Km 36, Bangna-Trad Bangpakong, Chachoengsao 4 Oil of OLAY-foaming face wash (s a r a NSX 36 LHMP-0922- m t) tháng 02 5 Oil of OLAY moisturizing cream (kem gi NSX 36 LHMP-0923- Nm) tháng 02 6 Oil of OLAY-moisturzing lotion (s a gi Nm) NSX 36 LHMP-0924- tháng 02 7 Oil of OLAY-UV Narural lightening cream NSX 36 LHMP-0925- (Kem làm sáng da ch ng n ng) tháng 02 8 Oil of OLAY-UV Natural lightening (kem làm NSX 36 LHMP-0926- sáng da ch ng n ng) tháng 02 3. Công ty ăng ký: Công ty TNNH Nhân vi t 171-Nguy n T t Thành, phư ng 18, qu n 4- TP. H Chí Minh 3.1 Nhà s n xu t: Beautycos International Co., Ltd.
  3. Zi Teng Jie 215021- Suzhou PR. China l'oreal China 9 L oreal shine delice - all shades NSX 36 LHMP-0927- tháng 02 10 L oreal translucide naturally luminous NSX 36 LHMP-0928- makeup - all shades tháng 02 11 Maybelline watershine lipstick - all shades NSX 36 LHMP-0929- tháng 02 3.1 Nhà s n xu t: P.T.yasulor Indonesia JL. Raya Bogor KM. 26.4- Ciracas, PS.Rebo 13740 Indonesia 12 L oreal Plenitude Gentle lip and eye makeup NSX 36 LHMP-0930- remover tháng 02 4. Công ty ăng ký: Công ty TNNH Thương m i - d ch v C&T 6/58, ư ng 3/2, qu n 10 - TP. H Chí Minh 4.1 Nhà s n xu t: Pacific Corporation 751-3, Young Duck-Ri, Kiheung- Eup, Young In-kun, Kyoungki-do, Korea 13 Amore IOPE Spot Solution NSX 36 LHMP-0931- tháng 02 5. Công ty ăng ký: Laboratoites Galderma 20, Aveneue Andre Prothin, 92927 La Defense Cedex, France 5.1. Nhà s n xu t: Medical Research Pty Ltd 6 Lenton Place North Roks NSW 2151, Sydney, australia 14 Cetaphil Gentle skin cleanser NSX 36 LHMP-0932- tháng 02 6. Công ty ăng ký: Mira Cosmetics Co., LTD 322-3 Hyosung-dong Gyeyang-Ku Inchon Korea 6.1. Nhà s n xu t: Mira Research Co., LTD 322-3 Hyosung-Dong Gyeyang-Ku Inchon Korea 15 Episode Aroma white Relaxing Body NSX 36 LHMP-0933- Cleanser tháng 02
  4. 16 Episode Aroma white Relaxing Body lotion NSX 36 LHMP-0934- tháng 02 17 Episode Hair Care hair Treatment lotion NSX 36 LHMP-0935- tháng 02 7. Công ty ăng ký: Pigeon Corporation 628-13, Yuksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 135-080 Korea 7.1. Nhà s n xu t: Pigeon Corporation 628-13, yuksam-dong, Seoul, Korea 18 Maplus Q10 rinse NSX 36 LHMP-0936- tháng 02 19 Maplus Q10 shampoo NSX 36 LHMP-0937- tháng 02
Đồng bộ tài khoản