Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: sontratckh

Tài liệu tham khảo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo về chế độ trợ cấp đối với cán bộ , công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, ....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản