Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: | Ngày: pdf 12 p | 38

0
193
views

Tài liệu tham khảo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo về chế độ trợ cấp đối với cán bộ , công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, ....

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản