Quyết định số 3321/QĐ-TCCB-LĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 3321/QĐ-TCCB-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3321/QĐ-TCCB-LĐ về việc thành lập lại Xí nghiệp Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư đường thuỷ do Bô giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3321/QĐ-TCCB-LĐ

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3321/QĐ-TCCB-LĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 20-9-1992; Căn cứ vào quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo nghị định số 388/HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Căn cứ thông báo thành lập doanh nghiệp nhà nước số: 132/TB ngày 29-4-1993 và công văn bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp số 1.799UB/KHH ngày 6-9-1993 của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ quyết định số 1798QĐ/TCCT-LĐ ngày 14-9-1993 của Bộ Giao thông vận tải thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải Thuỷ II. QUYẾT ĐNNH: Điều 1: Nay thành lập lại: Xí nghiệp XNK cung ứng vật tư đường thuỷ. - Trực thuộc công ty Vận tải Thuỷ II. - Bộ Giao thông Vận tải. Điều 2: Doanh nghiệp nhà nước được phép: - Đặt trụ sở chính tại: 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, TP.HCM. - Vốn kinh doanh: 2.576 triệu đồng Trong đó: + Vốn cố định 2.129 triệu đồng + Vốn lưu động 447 triệu đồng Bao gồm các nguồn vốn: + Vốn Ngân sách Nhà nước cấp 0 triệu đồng + Vốn doanh nghiệp tự bổ sung 200 triệu đồng
  2. - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Công nghiệp phá dỡ tàu cũ, xuất khNu sắt thép phá vỡ tàu cũ, các sản phNm cơ khí, đỗ gỗ, vật liệu xây dựng. N hập khNu vật tư thiết bị, phương tiện phục vụ ngành GTVT. - Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức: Xí nghiệp - Xí nghiệp XN K Cung ứng vật tư đường thuỷ. - Có tư cách pháp nhân không đầy đủ hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở N gân hàng, được đăng ký kinh doanh theo nhiệm vụ quy định. Điều 3: 3.1. Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thuỷ II chịu trách nhiệm quy định quy chế quản lý hoạt động của: Xí nghiệp XN K Cung ứng vật tư đường thuỷ. 3.2. Giám đốc Xí nghiệp XN K Cung ứng vận tải đường thuỷ có trách nhiệm: - Làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật quy định của N hà nước. - Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Công ty và N hà nước, tổ chức hoạt động theo sự phân cấp và uỷ quyền của Công ty. Điều 4: Các ông Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải Thuỷ II, Giám đốc xí nghiệp trực thuộc Công ty, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ vào phạm vi trách nhiệm của mình thi hành quyết định này. Bùi Văn Sướng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản