Quyết định số 351-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định số 351-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 351-CT về việc sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 351-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 351-CT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1987 QUY T NNH V VI C S A I CH PH C P THÂM NIÊN I V I CÁN B HO T NG CÁCH M NG TRƯ C THÁNG 8 NĂM 1945 CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c ý ki n Ban Bí thư; Xét ngh c a B Lao ng - Thương binh và xã h i và B Tài chính, QUY T NNH: Ch ph c p thâm niên i v i cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 quy nh i u 1 Quy t nh s 293-CT ngày 12 tháng 10 năm 1987 nay s a l i như sau: "Cán b ho t ng cách m ng t trư c tháng 8 năm 1945, k c ương ch c và ngh hưu, ang hư ng ch ph c p ưu ãi hàng tháng 20 ng m i thâm niên ho t ng, k t ngày 1 tháng 10 năm 1987 ư c nâng lên 215 ng/tháng". Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản