Quyết định Số: 3589/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Chia sẻ: inoneyear2

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản