Quyết định số 38-QĐ

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 38-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38-QĐ về việc ban hành năm tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38-QĐ

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 38-QĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NĂM TIÊU CHUẨN VIỆT NAM. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 27 tháng 12 năm 1990; Xét đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4193-1993 Cà phê nhân. Yêu cầu kỹ thuật. Thay thế TCVN 4193-86. TCVN 1279-1993 Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển. Thay thế TCVN 1279-84. TCVN 5701-1993 Cà phê nhân. Phương pháp xác định độ ẩm. Thay thế TCVN 1278-86. Phần 2vbiệc ban hanh TCVN 5702-1993 Cà phê nhân. Lấy mẫu. Thay thế TCVN 1278- 86. Phần 1. TCVN 5703-1993 Cà phê nhân. Phương pháp xác định hàm lượng caphêin. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌCCÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THỨ TRƯỞNG Lê Quý An
Đồng bộ tài khoản