Quyết định số 39-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 39-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39-CT về việc giao cho Trường hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm vụ bồi dưỡng các uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, quận do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐNNH CỦA CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 39-CT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1985 GIAO CHO TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG CÁC UỶ VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Nghị quyết số 50-HĐBT ngày 17-5-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện; Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Giao cho Trường Hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và năng lực quản lý Nhà nước cho các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài các chức danh cán bộ đã nêu trong Chỉ thị số 272-CT ngày 17-12-1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Điều 2.- Để đưa tổ chức và hoạt động của các Trường Hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi vào nền nếp, giao cho Ban tổ chức của Chính phủ kết hợp với Trường Hành chính Trung ương ban hành quy chế thống nhất của các trường này. Điều 3.- Trường Hành chính Trung ương có nhiệm vụ hướng dẫn các Trường Hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chương trình và nội dung giảng dạy. Điều 4.- Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Hành chính Trung ương và Trưởng ban Tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản