Quyết định số 4-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 4-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4-HĐBT về việc thành lập huyện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 1983 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 4-H BT NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 1983 V VI C THÀNH L P HUY N KIÊN H I THU C T NH KIÊN GIANG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Kiên Giang và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p huy n Kiên H i g m 6 xã Nam Du, Bà L a, Hoà c, Hòn Ngh , Hòn Tre, Lai Sơn. Tr s c a huy n óng t i xã Hòn Ngh . a gi i huy n Kiên H i phía ông giáp th xã R ch Giá, phía tây giáp huy n Phú Qu c, phía nam giáp bi n ông, phía b c giáp huy n Hà Tiên và t nh Căm P t Cam- pu-chia. i u 2. - U ban nhân dân t nh Kiên Giang và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản