Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt8

Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh"

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản