Quyết định số 409/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 409/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 409/QĐ-TTg về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 409/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 409/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Tờ trình số 211/LHH ngày 03 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 426/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân đoạt Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2007 (có danh sách kèm theo). Điều 2. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg, ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Tiến sĩ Phùng Mạnh Đắc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; 2. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; 3. Thạc sĩ Hoàng Minh Hùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; 4. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Công nghiệp than sạch, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; 5. Ông Lê Mạnh Thủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành, tỉnh Thái Bình; 6. Bà Phạm Thị Sen, Trưởng phòng, Phòng Hóa nghiệm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành, tỉnh Thái Bình; 7. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dược và vật tư thú y (Hanvet), thành phố Hà Nội; 8. Bác sỹ Hoàng Bùi Tiến, Cố vấn kỹ thuật Công ty Cổ phần dược và vật tư thú y (Hanvet), thành phố Hà Nội; 9. Thạc sĩ Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hanvet, thành phố Hà Nội./.
Đồng bộ tài khoản