Quyết định số 42/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 42 /2000/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 31/BKH-TMDV ngày 03 tháng 4 năm 2000; của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại công văn số 1198/TM- CSTNTN ngày 21 tháng 3 năm 2000; của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ tại công văn số 248/BVGCP-TLSX ngày 27 tháng 3 năm 2000; của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 1099/TC-TCT ngày 27 tháng 3 năm 2000, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Từ ngày 06 tháng 4 năm 2000, áp dụng giá giới hạn bán lẻ tối đa đối với các chủng loại xăng dầu như sau: - Xăng ô tô thường: 4.600 đ/lít - Dầu diezen 1%S: 3.800 đ/lít - Dầu hoả: 3.800 đ/lít - Dầu mazút (giá bán buôn): 2.000 đ/kg. Ban Vật giá Chính phủ phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn, tổ chức thực hiện các mức giá nêu trên. Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện ngay việc giảm 10% chi phí lưu thông xăng dầu thực tế hiện nay. Điều 3. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu và cung cấp đủ số lượng, chủng loại theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình tồn kho, không để phát sinh tình trạng khan hiếm giả tạo, gây rối thị trường; nghiêm trị theo
  2. pháp luật những hành vi đầu cơ, nâng giá xăng dầu và giá các mặt hàng khác thu lời bất chính. Điều 4. Thủ trưởng các Bộ, ngành, chính quyền các cấp ở địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm xăng dầu trong tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, thực hiện giảm giá thành sản phẩm, nhằm hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này. Điều 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính cân đối ngoại tệ để có đủ nguồn cho Ngân hàng thương mại, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được giao. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản