Quyết định số 450/2006/QĐ-UBTDTT về việc Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban thể dục thể thao năm 2006-2007 do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Chia sẻ: lawgd3

Quyết định số 450/2006/QĐ-UBTDTT về việc Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban thể dục thể thao năm 2006-2007 do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Thể loại:

  Văn Bản Luật  » Giáo dục học

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản