Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND

Chia sẻ: duongphuongtim

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN, NGHỆ NHÂN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản