Quyết định số 468/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 468/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 468/QĐ-TTg về thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 468/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 468/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục gồm có: 1. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch. 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch, Thường trực. 3. Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch. 4. Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên. 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên. 6. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ viên. 7. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên. 8. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ viên. 9. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phụ trách lĩnh vực giáo dục, Uỷ viên kiêm Tổng thư ký. 10. Bà Hoàng Xuân Sính, Tiến sĩ, Giáo sư Toán, giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên.
  2. 11. Ông Trần Bá Hoành, Phó tiến sĩ, Giáo sư sinh học, nghiên cứu viên cao cấp, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên. 12. Ông Trần Phước Đường, Tiến sĩ, Giáo sư vi sinh học, giảng viên cao cấp Đại học Cần Thơ, Uỷ viên. 13. Ông Nguyễn Minh Đường, Tiến sĩ, Giáo sư cơ khí, nghiên cứu viên cao cấp, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên. 14. Ông Lý Quốc Hào, Phó Tiến sĩ phương pháp giảng dạy Toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây, Uỷ viên. 15. Ông Nguyễn Xuân Hãn, Tiến sĩ Toán - lý, giảng viên chính đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản