Quyết định số 48-QĐ/CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 48-QĐ/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48-QĐ/CT về việc bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48-QĐ/CT

  1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48-QĐ/CT Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 1993 QUY T Đ NH V VI C B NHI M TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 106 và i u 128 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 38 c a Lu t t ch c Toà án nhân dân ngày 6 tháng 10 năm 1992; Theo ngh c a ng chí Chánh án Toà án nhân dân t i cao t i công văn s 23- TCCB ngày 12 tháng 3 năm 1993 v vi c b nhi m m t s th m phán Toà án nhân dân t i cao, QUY T Đ NH: Đi u 1. B nhi m các ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v ThNm phán Toà án nhân dân t i cao: 1. Nguy n Kh c Công, V trư ng V nghiên c u pháp lu t Toà án nhân dân t i cao, 2. ng Quang Phương, Phó v trư ng V nghiên c u pháp lu t Toà án nhân dân t i cao, 3. Vũ Th oàn, chuyên viên Toà án nhân dân t i cao, 4. ng Ng c Quý, chuyên viên Toà án nhân dân t i cao, 5. Lê Bá Thân, chuyên viên Toà án nhân dân t i cao, 6. Nguy n Th Tân, chuyên viên Toà án nhân dân t i cao, 7. Vũ Th Minh Thuý, chuyên viên Toà án nhân dân t i cao, 8. Tr n Văn Phú, i tá, Chánh án Toà án quân s quân khu 3. Đi u 2. Các ng chí Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ng chí trong danh sách trên ây có trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Lê c Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản