Quyết định số 50-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 50-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50-HĐBT về việc đổi tên xã Bình Vĩnh và xã Bình Yến thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50-H BT Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 50-H BT NGÀY 22-3-1984 V VI C I TÊN XÃ BÌNH VĨNH VÀ XÃ BÌNH Y N THU C HUY N BÌNH SƠN, T NH NGHĨA BÌNH. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18-12- 1980; Căn c i u 16 Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban t ch c Chính ph , QUY T NNH i u 1.- i tên 2 xã thu c huy n Bình Sơn, t nh Nghĩa Bình: 1. Xã Bình Vĩnh nay g i là xã Lý Vĩnh, 2. Xã Bình Y n nay g i là xã Lý H i. i u 2.- U ban nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản